Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

Tel.: (03)734-35-50

e-poštni naslov: os.pt-lasko@guest.arnes.si

Odgovorna oseba: Mateja Škorja

Datum prve objave kataloga: 24. 1. 2006

Datum zadnje spremembe: 21. 5. 2024

Katalog je dostopen:

– na spletnem naslovu: http://www.o-ptlasko.ce.edus.si

 

2. Podatki o organizaciji zavoda

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško izvaja program osnovne šole in šole z nižjim izobrazbenim standardom po veljavnih predpisih in sprejetih letnih programih dela. Poleg matične šole imamo še štiri podružnične šole: Debro, Rečica, Šentrupert in Vrh. Podatki o podružničnih šolah so dosegljivi na spletnem naslovu šole.

Organi zavoda:

predsednica Sveta zavoda: Anja Zalokar

ravnateljica: Mateja Škorja

predsednica Sveta staršev: Bogomila Košec Kajtna

Več o svetu zavoda najdete tukaj.

2.1 Strokovni organi zavoda:

Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole.

Razredni učiteljski zbori: sestavljajo jih strokovni delavci posameznega razreda.

Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka.

Razredniki posameznih oddelkov.

Organigram o organizaciji šole

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna in pristojna oseba: Mateja Škorja

Tel: (03)734-35-50

e-poštni naslov: mateja.skorja@oslasko.si

2.3 Povezava na državni register predpisov z delovnega področja šole:

Pravno informacijski sistem Republike Slovenije


2.4 Seznam sprejetih dokumentov:

LETNI DELOVNI NAČRTI:

Letni delovni načrt za leto 2023/24 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2022/23 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2021/22 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2020/21 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2019/20 (pdf)

Letni delovni načrt za leto 2018/19 (pdf)

LETNA POROČILA:

Letno poročilo za leto 2022 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2021/22 (pdf)

Letno poročilo za leto 2021 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/21 (pdf)

Letno poročilo za leto 2020 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/20 (pdf)

Letno poročilo za leto 2019 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19 (pdf)

Letno poročilo za leto 2018 (pdf)

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2017/18 (pdf)

POROČILA ZA ŠOLSKO LETO:

Letno poročilo za šolsko leto 2021/22 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2020/21 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2019/20 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2018/19 (pdf)

Letno poročilo za šolsko leto 2017/18 (pdf)

2.5 Seznam vrst upravnih postopkov:

– Vpis učencev v prvi razred.

– Vpis učencev iz drugih šol.

– Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode.

– Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav).

– Izrekanje vzgojnih ukrepov.

– Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

– Napredovanje delavcev v plačilne razrede.

– Zaposlovanje delavcev.

– Reševanje pritožb staršev, zaposlenih.

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga zavod:

– Evidenca prispelih in odposlanih dokumentov.

– Šolska dokumentacija v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli.

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

2.8 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

– publikacija: »ISKRICE 2023/24«

Urniki

– Vzgojni načrt Osnovne šole Primoža Trubarja Laško

Pravila šolskega reda OŠ Primoža Trubarja Laško

Hišni red

Strokovni delavci

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi šola razpolaga

Do informacij javnega značaja Osnovne šole Primoža Trubarja Laško, ki niso objavljene na tej spletni strani, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu šole, vsak delovni dan med 7. in 14. uro.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Informacije o javnih naročilih: So dostopne na telefonski številki 03/734-35-50.

 

(Skupno 1.743 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost