Skoči na glavno vsebino

Izobraževanje na daljavo za oddelek 3bL

Spoštovani!

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 27. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za oddelek 3.bL izvaja izobraževanje na daljavo, saj je več kot 30% učencev v oddelku pozitivnih na covid-19.
Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do vključno 2. 2. 2022.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Marko Sajko, ravnatelj

Spremenjen odlok vlade glede karanten

Spoštovani starši.

Od danes veljajo drugačna pravila glede izjeme od karantene na domu
(uradni list:
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022008.pdf , str 326).

Pri osnovnošolskih oddelkih nastopi karantena šele v primeru, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v zadnjih 14 dneh.
V primeru, da je v razredu prišlo do visoko tveganega stika s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (potrjen pozitiven PCR test učenca razreda), razred pa ne gre v karanteno, je potrebno:

  • obvestiti starše ob pojavu okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku (dopis staršem v prilogi) in
  • učenci morajo vsakodnevno opraviti presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom za samotestiranje na Covid-19 v šoli (teden dni od stika).

Starše naprošam, da v primeru potrjene okužbe učenca (PCR test) obvestijo razrednika ali pokličete tajništvo šole. Vodstvo šole bo na podlagi prejetih informacij sprejelo ustrezne ukrepe.
Zaradi teh ukrepov prejmete starši več kompletov za samotestiranje v lekarni (po novem 20 kosov na mesec).
Spremenjena so tudi pravila za izvajanje karanten za učitelje, ki so bili v potrjenem visoko rizičnem stiku.
Hkrati nas NIJZ obvešča, da se je obdobje od prejema visokorizičnih kontaktov, ki ga posredujemo zavodi NIJZ, do izdaje odločbe, ki jo izda NIJZ, podaljšal za nekaj dni.

V upanju, da šole ostanemo odprte in da val okužb čim hitreje mine, vas lepo pozdravljam.

Marko Sajko, ravnatelj

Nujno obvestilo – karantene in izobraževanje na daljavo

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča:

Zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 se je obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravi šola, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Dostopnost