Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
info

Obvestilo o spremembi dodeljevanja denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v občini Laško

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je občinski svet občine Laško sprejel spremenjen pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v občini Laško (za subvencijo šolske prehrane in šole v naravi). Pravilnik se nanaša na vse tiste, ki zaradi izredne družinske situacije (kriteriji so navedeni v pravilniku https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202128) potrebujejo pomoč in velja od 1.3.2021.

Ta pravilnik ne vpliva na posameznike, ki imajo šolsko prehrano krito z odločbo Centra za socialno delo.
V kolikor menite, da je vaš otrok upravičen do subvencioniranega obroka v šoli ali šole v naravi, vas obveščamo, da čim prej oddate izpolnjeno vlogo šolski svetovalni delavki (na matični šoli Metki Čulk, na PŠ Debro Kaji Kink).

Občinska uprava bo na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku izdala odločbo.
Vlogo za subvencije je mogoče prevzeti na šoli pri svetovalni službi ali na šolski spletni strani pod rubriko »za starše«.

V kolikor imate kakšno vprašanje pokličite šolsko svetovalno delavko
Metko Čulk
na številko 03 734 35 65.

Obvestilo – Spremenjen odlok glede uporabe mask za učence 6. do 9. razreda

Spoštovani starši.

Včeraj je vlada spremenila Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2. Po novem velja, da je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole v vseh razredih obvezna.

www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021030.pdf
(Uradni list, 4.3.2021, stran 2052)

Res si želimo, da bi se tudi v prihodnje pouk izvajal v šoli in zaradi tega si prizadevamo zmanjšati tveganja za okužbo. Hkrati pa nas k temu zavezuje tudi sprejeti odlok vlade. Zato bodo učenci od 6. do 9. razreda uporabljali masko ves čas pouka.

Lep pozdrav,
Marko Sajko, ravnatelj

Obvezni izbirni predmeti 2021/22

Način izbora in ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22 v 7., 8. in 9. razredu

Na osnovi Zakona o osnovni šoli, 17. člena, mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenci si torej del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese in sposobnosti.

Izbirni predmeti so razdeljeni v klikni tukaj za celotno besedilo (pdf).

Za pomoč pri odločitvi smo pripravili tri brošure, za vsak razred posebej:

 

ŠOLSKI PREVOZI od 22. 2. 2021 dalje

Zaradi nekoliko spremenjene organizacije pouka, so relacije in ure prevozov (predvsem pri odhodu domov) nekoliko spremenjene. Učenci gredo na prevoz po razporedu, pri tem jih bodo usmerjali učitelji.

Med vožnjo je obvezna uporaba maske za vse.

Vsem želimo vesel povratek v šolo z željo, da ostanemo zdravi.

Vozni redi (pdf)

Neobvezni izbirni predmeti 2021/22

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da se v naslednjem šolskem letu, učenci 1. ter od 4. do 9. razreda lahko odločite za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.

Naša šola bo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v šolskem letu 2020/21 ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • 1. razred: prvi tuji jezik (2 šolski uri).
  • 4., 5. in 6. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri), šport (1 šolsko uro), računalništvo (1 šolsko uro), tehnika (1 šolsko uro) in umetnost (1 šolsko uro) .
  • 7., 8. in 9. razred: drugi tuji jezik (2 šolski uri).

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5, (od 4. razreda naprej) in opisno, za učence 1. razreda. Znanje pri teh predmetih se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo eno šolsko uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le drugi tuji jezik se izvaja v obsegu dveh šolskih ur tedensko (za 4. do 9. razred).

Vsebina ponujenih neobveznih izbirnih predmetov naše šole je predstavljena v publikaciji, objavljeni na šolskih spletnih straneh, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

  • neobvezni izbirni (glej pod Razširjeni program osnovne šole): povezava

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 4., 5. in 6. ter 7., 8. in 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

Ravnatelj:
Marko SAJKO

Obvestilo staršem

Spoštovani starši, dragi učenci!

Z veseljem vam sporočam, da se 22. februarja v šolo vračate vsi učenci. Prepričan sem, da se tega vsi neizmerno veselimo.

Pouk bo potekal nekoliko drugače. Pravzaprav bo vse zelo podobno tistemu pouku, kot smo ga izvajali pred zaprtjem šole. Značilnost tekočega šolskega leta je, da se vsi prilagajamo zdravstvenim varnostnim zahtevam.

Ker bi radi vsaj nekaj predvidljivosti v teh časih, najdete v priloženem dokumentu smernice, ki bodo veljajo v naši šoli. Večina smernic izvira iz priporočil ministrstva za šolstvo in šport in NIJZ.
Na šolski spletni strani je objavljen tudi prilagojen vozni red. Spremenjeni so predvsem odhodi učencev domov. Prosim, da šolo vsi učenci zapuščate čim hitreje po koncu pouka.
Še vedno se izvaja gradnja nove kuhinje v matični šoli Laško. Zato bo nekaj prilagoditev tudi pri prehrani. Vse v smeri, da bomo v prihodnje imeli novo in prostorno kuhinjo ter urejeno jedilnico.

Zelo se veselim ponovnega srečanja z vsemi učenci.
V imenu vseh delavcev šole vam želim vse dobro,
Marko Sajko, ravnatelj

Prilogi:

Nagradni izziv za družine: Razgibajmo se s Safe.si – vabljeni k sodelovanju!

Oglej si posnetek na Youtube.

V času epidemije COVID-19 smo omejeni pri druženju z drugimi, šola pa v veliki meri ali pa popolnoma poteka na daljavo. Zaradi tega veliko časa presedimo pred računalniki, tablicami in mobilnimi telefoni, kar vpliva na naše zdravje. Zaradi pomanjkanja gibanja in prevelike količine časa, ki ga preživimo pred zasloni, se pojavljajo različne zdravstvene in psihične težave. Gibanje, predvsem gibanje na prostem, v naravi, ima blagodejen učinek, sprošča in vrača dobro voljo in optimizem. S tem izzivom želimo spodbuditi otroke, najstnike in njihove starše k temu, da bi se več gibali, obenem pa se tudi družili na prostem: na vrtu, dvorišču, v parku, travniku, gozdu.

Vabimo vas, da v sodelovanju z vašimi otroki pripravite preprosto in čim bolj izvirno razgibalno vajo. Sodelujoči naj izvedbo vaje posname z mobilnim telefonom, tablico ali fotoaparatom, ki omogoča snemanje. Nagradni izziv bo potekal med 9. 2. 2021 in 28. 2. 2021. Rok za oddajo izdelkov je 28.2.2021. Dodatne informacije o izzivu so na voljo na povezavi.

Pripravili smo tudi predstavitveni video, v katerem triatlonka Ana Seliškar skupaj s svojima sinovoma Lovrom in Rokom, predstavi izziv in prikaže nekaj vzorčnih vaj.

Pridružite se nam in tako poskrbite za dobro počutje celotne družine!

Dan varne rabe interneta – 9. 2. 2021

Letošnji dan varne rabe interneta, ki je bil 9. februarja, je bil posvečen temi dobrega počutja pri uporabi interneta. Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, slabša naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi. Kako torej tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju? … preberi vse

Obvestilo staršem

Spoštovani starši.

Naslednji teden se za naše učence pričnejo zimske počitnice. Naj bodo vesele in sproščujoče.

Hkrati pa je prav, da vas obvestim, da je včeraj vlada sprejela nov odlok, ki določa delo v šoli.
Z včeraj sprejetim odlokom se za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje. Velja seveda za regije, ki nimajo šolskih počitnic.
Z veseljem načrtujemo delo za čas od 22. februarja dalje. Takrat naj bi se v šolo vrnili tudi naši učenci vseh razredov. Seveda bomo v skladu z okrožnico ministrstva pripravili protokole za varno vračanje otrok v šolo. Podrobnejša navodila vam bodo razredniki posredovali konec naslednjega tedna.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.
Marko Sajko, ravnatelj

Informativni dan na srednjih šolah

Spoštovani starši in učenci,

vabimo vas na informativni dan vaše izbrane šole. Informativni dan za srednje šole bo potekal v dveh terminih, in sicer v petek in soboto, 12.2. in 13.2.2021 za vse srednje šole po Sloveniji. Predstavitve srednjih šol v sklopu informativnih dni bodo letos potekale na daljavo. Na večini šol se bodo v petek odvijali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri.

V petek, 12. 2. 2021 imajo učenci 9. razreda pouka prost dan.

V spodnjih prilogah vam posredujemo povezave do izbranih šol

Povezave v “živo” bodo aktivne v prihodnjem tednu oz. na informativni dan.

Pomembna vprašanja za učence na informativnih dnevih (povezava): www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/top-11-vprasanj-za-informativne-dneve/

Prijetno “virtualno potovanje” po izbranih šolah.
Svetovalna služba

Obvezni izbirni predmeti: prispevek.

Neobvezni izbirni predmeti: prispevek.

Angleščina 1.r: prispevek.

Izbor: prispevek.

Podstran z učnimi informacijami za dneve, ko ni pouka – povezave.
E-mail za info o AAI računih za učence – infoaai@oslasko.si

Že nekaj časa se pojavljajo težave s tiskanjem pdf dokumentov direktno iz okna/zavihka brskalnika. Priporočamo, da datoteko najprej prenesete na svoj računalnik (npr. na namizje) in jo odprete z Adobe Readerjem (dvoklik na ikono dokumenta), ki pa mora biti nameščen na vašem računalniku. Šele nato natiskate dokument.

V pomoč so ključne povezave dodane na našo podstran “Povezave”: povezava
Sprejete letne delovne načrte (ali predloge le-teh) in letna poročila najdete v Katalogu IJZ na naši strani – povezava.

Na vrhu strani so vidni samo trije (ali samo dva) datumsko zadnji prispevki in prispevki pod kategorijo “nujno”. Nižje na strani so vidni izvlečki malce starejših prispevkov, na dnu pa imate povezave (številke strani) na vse ostale prispevke.

Prihajajoči dogodki

Mi smo za …

Primož Trubar na FB

Facebook_New_Logo_(2015).svg

Ozadje

Fotokrožek & Andrej Gobec

MŠ Laško

OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško

PŠ Debro

Podružnična šola Debro
Poženelova 26, 3270 Laško

PŠ Šentrupert

Podružnična šola Šentrupert Šentrupert 89, 3271 Šentrupert

PŠ Rečica

Podružnična šola Rečica
Zgornja Rečica 26, 3270 Laško

PŠ Vrh

Podružnična šola Vrh
Vrh nad Laškim 20, 3270 Laško

Obvezni izbirni predmeti 2021/22

Način izbora in ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22 v 7., 8. in 9. razredu Na osnovi Zakona o osnovni šoli, 17. člena, mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenci si torej del...

več...

ŠOLSKI PREVOZI od 22. 2. 2021 dalje

Zaradi nekoliko spremenjene organizacije pouka, so relacije in ure prevozov (predvsem pri odhodu domov) nekoliko spremenjene. Učenci gredo na prevoz po razporedu, pri tem jih bodo usmerjali učitelji. Med vožnjo je obvezna uporaba maske za vse. Vsem želimo vesel...

več...

Neobvezni izbirni predmeti 2021/22

Spoštovani učenci in starši! Obveščamo vas, da se v naslednjem šolskem letu, učenci 1. ter od 4. do 9. razreda lahko odločite za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov. Naša šola bo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v šolskem letu...

več...

Obvestilo staršem

Spoštovani starši, dragi učenci! Z veseljem vam sporočam, da se 22. februarja v šolo vračate vsi učenci. Prepričan sem, da se tega vsi neizmerno veselimo. Pouk bo potekal nekoliko drugače. Pravzaprav bo vse zelo podobno tistemu pouku, kot smo ga izvajali pred zaprtjem...

več...

Pozdrav učencev prve triade

https://www.youtube.com/watch?v=4EYLdby1bmYKliknite na povezavo in si oglejte video, ki so ga ustvarili učenci in učiteljice 1. triade MŠ Laško.

več...

Obvestilo staršem

Spoštovani starši. Naslednji teden se za naše učence pričnejo zimske počitnice. Naj bodo vesele in sproščujoče. Hkrati pa je prav, da vas obvestim, da je včeraj vlada sprejela nov odlok, ki določa delo v šoli.Z včeraj sprejetim odlokom se za učenke/učence od 1. do...

več...

Informativni dan na srednjih šolah

Spoštovani starši in učenci, vabimo vas na informativni dan vaše izbrane šole. Informativni dan za srednje šole bo potekal v dveh terminih, in sicer v petek in soboto, 12.2. in 13.2.2021 za vse srednje šole po Sloveniji. Predstavitve srednjih šol v sklopu...

več...

Pouk od 9. februarja do 12. februarja

Spoštovani starši! Od 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021 bo pouk potekal v šoli za učence prve triade. Za učence 4. do 9. razreda bo tudi naslednji teden potekal pouk na daljavo. ravnatelj: Marko Sajko priloga: - okrožnica ministrstva

več...

Izposoja knjig v času pouka na daljavo

Šolska knjižnica nudi možnost izposoje knjig tudi za učence od 4. razreda naprej. Na povezavi, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=osptl, lahko preverite dostopnost želene knjige in v kolikor je knjiga prosta, jo lahko naročite preko elektronske pošte...

več...

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v ponedeljek (1. 2. 2021)

Spoštovani starši. Danes (petek) ob 14:00 smo šole prejele novo okrožnico, ki govori o tem, da bo danes vlada sprejela spremembo odloka, s katero bo dovolila učencem prve triade prihod v šolo v ponedeljek, 1. februarja. Ne glede na obljubljen spremenjen odlok, naša...

več...

English Deutch

Koledar dogodkov

marec 2021
PTSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« Feb   Apr »

Prihajajoči dogodki

Osnovna šola
Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20

3270 Laško
Tel.: 03 734 35 50

  • Motivacija 100% 100%
  • Znanje 100% 100%
  • Zabava 100% 100%
(Skupno 74.375 obiskov, današnjih obiskov 52)
Dostopnost